Gdański Ośrodek Psychodynamiczny

  • Prowadzony jest przez mgr Marzenę Pycka - Certyfikowanego Psychoterapeutę oraz Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, pedagoga, trenera I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Na co dzień prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży, konsultacje dla par, superwizję indywidualną oraz grupową. Od 2001 roku współpracuje systematycznie z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - ośrodkiem szkoleniowym rekomendowanym przez PTP. Współuczestniczy w organizacji i prowadzeniu Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz etapu wstępnego do Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej.

  • Praca psychoterapeutyczna i szkoleniowa oparta jest na paradygmacie psychoanalitycznym. Ośrodek stosuje podejście zgodne z "Krakowską Szkołą myślenia psychodynamicznego" - uwzględniającą indywidualizację technik psychoterapeutycznych w zależności od psychopatologii i typu mechanizmów obronnych pacjenta.

  • Ośrodek akredytowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.