Etap wstępny

Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatowych zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Umożliwiając korzystanie z oferty szkoleniowej, zajęcia realizowane są w wielu miastach Polski między innymi w: Krakowie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie czy Wrocławiu.

Konstrukcja szkolenia:
- elementy psychologii ogólnej
- elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej
- teoria socjoterapii
- diagnoza socjo – i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży
- kontakt terapeutyczny
- komunikacja interpersonalna
- fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące
- elementy terapii indywidualnej i grupowej
- elementy profilaktyki uzależnień
- rysunek w pracy terapeutycznej
- teoria i zastosowanie psychodramy
- elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji
Razem 170 godzin zajęć

Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki na etapie zaawansowanym Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Warunkiem zaliczenia Szkolenia jest:
- pozytywny wynik zaliczenia pracy pisemnej,
- zaliczenie zajęć składających się na szkolenie,
- uregulowane sprawy formalne.

Etap zaawansowany

Etap zaawansowany jest szkoleniem specjalistycznym, które można podjąć jedynie po ukończeniu Etapu wstępnego, dającego podstawę teoretyczną i praktyczną dla tej części szkolenia.

Roczne szkolenie jest skoncentrowane na zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz ofe­rowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kurs uczy możliwości terapeutycznego spojrzenia na pracę zawodową w zupełnie niete­rapeutycznych sytuacjach. W szkoleniu biorą udział tylko osoby, które ukończyły ETAP WSTĘPNY.

Na zajęcia składają się:
Pierwszy INTENSYWNY TRENING WAKACYJNY (11-dniowe zgrupowanie szkoleniowe w drugiej połowie sierpnia)
- Podstawy procesu terapeutycznego (WYKŁAD)
- Indywidualny kontakt terapeutyczny (WARSZTAT)
- Praca z grupą (WARSZTAT/SEMINARIUM)
- Zajęcia superwizyjne: Grupa Balinta

Osiem dwudniowych spotkań (pt/sob lub sob/niedz w zależności od miejsca realizacji)
- Podstawowe zagadnienia psychoanalizy, psychoterapii i pomocy psychologicznej (WYKŁAD I SEMINARIUM)
- Podstawowe zagadnienia relacji terapeutycznej (WYKŁAD I SEMINARIUM)
- Analityczne teorie rozwoju dzieci i młodzieży (WYKŁAD)
- Proces grupowy – ujęcie humanistyczne (WYKŁAD)
- Praca z grupą – zajęcia socjoterapeutyczne, integracja, psychodrama, psychorysunek (WARSZTAT)
- Techniki socjoterapii w profilaktyce patologii społecznej, profilaktyka uzależnień (WARSZTAT)
- Zajęcia superwizyjne: Grupa Balinta

Drugi INTENSYWNY TRENING WAKACYJNY (11-dniowe zgrupowanie szkoleniowe, do wyboru: w drugiej połowie czerwca lub pierwszej połowie lipca)
- Podstawy psychopatologii (WYKŁAD)
- Proces terapeutyczny – pogłębione treści teoretyczne (WYKŁAD)
- Superwizja grupowa Psychoterapia (WARSZTAT)
- Proces terapeutyczny - analiza przypadku (SEMINARIUM)

Łącznie szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć.

Warunkiem zaliczenia Szkolenia jest:
- pozytywny wynik egzaminu na zakończenie Szkolenia,
- zaliczenie zajęć składających się na Szkolenie.
- uregulowane sprawy formalne.